Bij Vercauteren Transport besteden wij veel aandacht aan uw privacy. Indien u onze policy wenst te bekijken ligt deze ter inzage op ons kantoor.


Chez Vercauteren Transport, nous nous occupons de la sécurité de vos données personnelles. Pour plus de renseignements, visitez-nous.


At Vercauteren Transport, we take care of your personal information. To read our complete privacy policy, visit us at our office.